Retour

Informatieplicht (English version below)
Contactgegevens, betaling, verzending, retourneren, garantie etc. worden na de bestelling nogmaals naar de klant gezonden in een bevestigingsmail. Verder geven wij informatie over wettelijke conformiteitsregels, de zogenaamde wettelijke garantie. 

Herroepingsrecht 

Natuurlijk kun je de sieraden retourneren. Het is wel de bedoeling dat je deze met plezier draagt. Daar maken we ze tenslotte voor. Hieronder lees je stap voor stap hoe je de artikelen retourneert en wat de voorwaarden zijn.

Hoe retourneer ik mijn bestelling?

Indien je van de koop af wilt zien verzoeken we je gebruik te maken van ons retourformulier. Vul het formulier in en knip het bovenste gedeelte af. Het bovenste gedeelte kan je op het pakketje plakken.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons, 
CLIC Creations BV
Graaf van Solmsweg 46-D
5222 BP 's-Hertogenbosch
info@cliccreations.nl
+31 73 747 00 88 
via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld in schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen.

Wat moet ik doen als ik een artikel wil ruilen?

Als je een product wilt ruilen, volg dan dezelfde stappen als bij het retourneren. Ook gelden dezelfde voorwaarden als bij het retourneren. Het gewenste nieuwe product kan je direct bestellen via onze webshop.

Hoeveel dagen heb ik om mijn bestelling te retourneren?

De standaard retourtermijn is 14 kalenderdagen. De termijn gaat in na ontvangst van het product. Bij meerdere producten uit een enkele bestelling gaat de termijn pas in na levering van het laatste product. Wanneer je hebt aangegeven dat je van de koop af wilt zien, heb je nog eens 14 dagen om het product terug te sturen. 

Zijn er kosten aan het retourneren verbonden?

De kosten voor retourneren zijn voor eigen rekening. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen methode.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (waarvan uitgesloten eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen.

U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. Van kapotte of gebruikte producten wordt de schade in rekening gebracht. 

Welke artikelen kunnen geretourneerd worden?

 • Items of which all labels and packaging are still present

Welke artikelen kunnen niet geretourneerd worden?

 • speciaal voor op maat gemaakte sieraden en artikelen, welke niet binnen de standaard maatvoering en/of ontwerpen vallen (zoals deze op de website vermeld staan)

Wanneer wordt het geld terug gestort?

Clic Creations verplicht zich om binnen 14 dagen na ontbinding alle betaalde bedragen terugbetalen. Zodra het sieraad bij ons binnen is verwerken wij de retournering vaak direct (op werkdagen). Hierdoor staat het verschuldigde bedrag vaak binnen 2-5 werkdagen op je rekening!

 

English Version

Information obligation
Contact details, payment, shipping, returns, warranty etc. are sent to the customer once again in a confirmation email. We also provide information about legal compliance rules, the so-called legal guarantee.

Right of withdrawal
Of course you can return the jewelry. The intention is that you enjoy wearing them. After all, that is what we make them for.

How do I return my order?

We ask you to use our form if you want to cancel the purchase. We kindly ask you to send the package back to us incl. the form so that the processing goes smoothly and we can reimburse you quickly! Read on about the further conditions and exchanging items below. 

To exercise the right of withdrawal, you must inform us
CLIC Creations BV
Graaf van Solmsweg 46-D
5222 BP 's-Hertogenbosch
info@cliccreations.nl
Telephone: +31 73 747 00 88
via an unambiguous statement (e.g. in writing by post or e-mail) of your decision to withdraw from the contract.

How many days do I have to return my order?

The standard return period is 14 calendar days. The period begins upon receipt of the product. For multiple products from a single order, the period only starts after delivery of the last product.
If you have indicated that you wish to cancel the purchase, you have another 14 days to return the product.

  Which items can I not return?

  • Custom made jewelry and articles, which are not within the standard measurements and / or designs (as listed on the website)

  What if I want to exchange a product for a different one?

  If you want to exchange an unused product, then the same rules apply as for returning. You also follow the same steps as for returns (described above). You can then order the desired new product directly through our website.

  When will the money be refunded to my account?

  Clic Creations undertakes to refund all payments made within 14 days of the dissolution. As soon as we have received the article, we will process the return immediately (on working days). This means that you will usually get your money back sooner. With some payment methods, the processing of the refund takes a little while, but rarely longer than 14 days. We therefore ask for your patience. Should it take longer than 14 days, please contact us!

  Are there any costs associated with the return?

  The costs for returning (sending) products are for the customer. 

  The costs for returns are at your own expense. The costs depend on the method chosen.

  If you revoke the agreement, you will receive payments you have made up to that time, excluding delivery costs (and any additional costs resulting from your choice of a different method of delivery than the cheapest standard delivery offered by us) without delay and in any case, no later than 14 days after we have been informed of your decision to withdraw from the contract.

  We will refund you using the same payment method you used for the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise.

  We may wait with reimbursement until we have received the goods back. You must return or hand over the goods to us without delay, but in any case no later than 14 days after the day on which you communicate your decision to withdraw from the contract to us.

  You are on time if you return the goods before the period of 14 days has expired. The direct costs of returning the goods are at your expense.

  You are only liable for any diminished value of the goods resulting from use of the goods that goes beyond what is necessary to establish the nature, characteristics and functioning of the goods. Damage will be charged for damaged or used products.

  Refund within 14 days
  Clic Creations is obliged to refund all amounts paid within 14 days after termination. The costs for returning are for the customer. The damage will be charged for broken or used products.

  Retour Formulier Nederlands | Retour Form English