Retour

Informatieplicht (English version below)
Contactgegevens, betaling, verzending, retourneren, garantie etc. worden na de bestelling nogmaals naar de klant gezonden in een bevestigingsmail. Verder geven wij informatie over wettelijke conformiteitsregels, de zogenaamde wettelijke garantie. 

Herroepingsrecht 
De standaard retourtermijn is 14 kalenderdagen. De termijn gaat in na ontvangst van het product. Bij meerdere producten uit een enkele bestelling gaat de termijn pas in na levering van het laatste product. 

U kunt gebruikmaken van ons formulier indien u van de koop af wilt zien. Wanneer u heeft aangegeven dat u van de koop af wilt zien, heeft u nog eens 14 dagen om het product terug te sturen. 

Terugbetaling binnen 14 dagen
Clic Creations verplicht zich om binnen 14 dagen na ontbinding alle betaalde bedragen terugbetalen. De kosten voor retourneren zijn voor de klant zelf. Van kapotte of gebruikte producten wordt de schade in rekening gebracht.

English Version

Information obligation
Contact details, payment, shipping, returns, warranty etc. are sent to the customer once again in a confirmation email. We also provide information about legal compliance rules, the so-called legal guarantee.

Right of withdrawal
The standard return term is 14 calendar days. The term starts after receipt of the product. For multiple products from a single order, the term only starts after delivery of the last product.

You can use our form if you want to cancel your order. When you have indicated that you wish to cancel the purchase, you have another 14 days to return the product.

Refund within 14 days
Clic Creations is obliged to refund all amounts paid within 14 days after termination. The costs for returning are for the customer. The damage will be charged for broken or used products.

 Retour Formulier Nederlands | Retour Form English